Laboratoria projektu

Laboratorium e-infrastruktury HPC

Ze względu na dynamicznie rozbudowujące się spektrum środowisk uruchomieniowych wymaganych przez aplikacje obliczeniowe konieczne jest przejście od tradycyjnego dla HPC homogenicznego i statycznego rozwiązania w stronę dynamicznie tworzonych i zmieniających swój potencjał w trakcie działania środowisk. Systemy takie dynamicznie dostosowywać muszą ilość konsumowanych zasobów, tak aby maksymalnie efektywnie wykorzystywać dostępną pulę sprzętu bez uszczerbku dla wydajności przetwarzania odbywającego się w obrębie środowiska uruchomieniowego.

Laboratorium platform usługowych

Laboratorium Platform Usługowych ma opracować koncepcję oraz dokonać wdrożenia platform, które będą zarządzane przez usługodawcę dając stabilne i gotowe środowisko do konkretnych zastosowań. Platformy te mają umożliwiać tworzenie oraz wdrażanie aplikacji oraz usług dla użytkowników końcowych lub innych zewnętrznych systemów. Zasoby e-infrastruktury mają być w tych platformach łatwo dostępne oraz dynamicznie przydzielane i przez to zwalniać twórców bądź operatorów aplikacji/usług końcowych z obowiązków administracyjnych związanych z infrastrukturą.

Laboratorium usług obliczeniowych nowej generacji

Celem laboratorium jest opracowanie koncepcji oraz wdrożenie i udostępnienie zestawu zaawansowanych, problemowo zorientowanych aplikacji oraz usług ukierunkowanych na obszary technologiczne o wysokim potencjale innowacyjności i zastosowań zarówno w nauce jak i gospodarce takich jak m.in uczenie maszynowe, obliczenia kwantowe czy bezpieczne rejestry transakcji. Wszystkie te obszary wymagają znacznych zasobów obliczeniowych oraz wsparcia w postaci problemowo zorientowanych usług i narzędzi dostępowych dopasowanych do wymagań użytkowników końcowych.

Laboratorium analizy danych wielkoskalowych

Laboratorium przetwarzania danych wielkoskalowych wymaga przygotowania systemu informatycznego, umożliwiającego: przechowywanie dużych ilości danych (serwery typu storage, macierze dyskowe), rozproszone przetwarzanie danych (serwery typu compute, sieć komputerowa o wysokiej przepustowości) oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych. Celem laboratorium jest wytworzenie i dostarczenie kompleksowego systemu przechowywania, przetwarzania, analizy i udostępniania danych wielkoskalowych, który będzie możliwie łatwy w użytkowaniu.