Category News

System przechowywania danych HPC w PCSS po raz pierwszy na liście IO500 SC23

System przechowywania danych HPC (High performance computing) zbudowany i obsługiwany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe znalazł się na prestiżowej liście IO500, która porównuje najszybsze systemy przechowywania danych HPC na świecie. PCSS osiągnął 10. pozycję w kategorii Production oraz pozycję 161. na liście…

Druga edycja konferencji DataComp za nami

Dwudniowe wydarzenie (19 i 20 września 2023 r.), organizowane przez Centrum Informatyczne TASK w Gdańsku, miało na celu prezentację wyników prac naukowych zrealizowanych z wykorzystaniem usług IT wypracowanych w projektach Krajowy Magazyn Danych, PRACE-LAB oraz PRACE-LAB2, koordynowanych przez PCSS z udziałem 8 innych jednostek – członków Konsorcjum…

Zapraszamy na konferencję DataComp!

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji krajowej naukowej konferencji użytkowników infrastruktury badawczej PRACE-LAB, PRACE-LAB2 oraz Krajowego Magazynu Danych (KMD) – DataComp2023 – AI, HPC and Big Data Analysis for Grand Challenges. DataComp to największe wydarzenie w Polsce zrzeszające zarówno…

Projekty PRACE-LAB, PRACE-LAB2 oraz KMD wyróżnione

22 czerwca 2023r. odbyła się konferencja „Nauka Inwestycje Rozwój”, będąca podsumowaniem Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), w ramach którego na wsparcie sektora nauki przeznaczono ponad 2,5 mld złotych z funduszy unijnych. Dofinansowanie…

PRACE-LAB2 na ISC2023

Tegoroczne stoisko PCSS, towarzyszące konferencji ISC 2023, poświęcone było wykorzystaniu infrastruktury danych oraz HPC (High Performance Computing) do budowy usług IT oraz wsparcia projektów z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej, takich jak: Krajowy Magazynu Danych (KMD), PRACE-LAB oraz PRACE-LAB2, finansowanych z funduszy strukturalnych programu PO…

Pierwsza edycja PRACE-LAB Summit za nami!

W dniach 27-28 października 2022 roku odbyła się konferencja użytkowników usług oraz infrastruktur projektów PRACE-LAB, PRACE-LAB2 oraz KMD – PRACE-LAB Summit. Głównym celem konferencji była prezentacja osiągnięć naukowych zrealizowanych na infrastrukturach projektów, jak również z pomocą ich usług, w ramach…

Projekt PRACE-LAB2 na ISC 2022 w Hamburgu

Tegoroczne stoisko PCSS na wystawie konferencji ISC 2022 poświęcone było wykorzystaniu infrastruktury danych oraz HPC (High Performance Computing) do budowy usług IT, wsparcia zarówno projektów z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej, jak i kluczowych projektów europejskich z mapy ESFRI (European Strategy…