Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

UsługiO projekcie

O projekcie

Głównym celem projektu PRACE-LAB2, jest dostarczenie specjalizowanych architektur komputerowych pod zastosowania związane z problematyką analityki dużych wolumenów danych, zastosowań wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, jak również symulacji obliczeń kwantowych.

W obszarze gospodarki prace rozwojowe skupiają się na dostarczeniu nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowych usług, m.in. HPCaaS (HPC as a Service).

Celem nadrzędnym jest poprawa pozycji na rynkach europejskich i światowych polskiej gospodarki poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań przy współpracy sektora prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, z sektorem nauki.

Infrastruktura

Realizacja projektu umożliwi lokalizację e-Infrastruktury w 2 geograficznie odległych miastach (Gdańsk, Poznań) oraz wykorzystanie wyników prac rozwojowych i wdrożenie ich we wszystkich pozostałych centrach KDM uczestniczących w projekcie. W okresie od 2020 do 2023r. zakłada się budowę 4 laboratoriów badawczych – aby dowiedzieć się więcej, sprawdź stronę na ten temat.

Usługi

W ramach projektu PRACE-LAB2 udostępniony zostanie szereg profesjonalnych usług dla edukacji oraz biznesu. 

Partnerzy

Projekt PRACE-LAB2 tworzy konsorcjum wysoce wykwalifikowanych jednostek naukowych z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie komputerów dużej mocy. Dzięki ogromnej wiedzy i  wsparciu kompetentnego zespołu możliwe jest udostępnienie usług o wysokiej niezawodności. Dowiedz się więcej o partnerach projektu.

PCSS
PCSS

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk jest dostawcą mocy obliczeniowej oraz przestrzeni składowania danych dla jednostek naukowych i podmiotów gospodarczych. Tutaj zlokalizowany jest m.in. węzeł paneuropejski sieci naukowej GEANT3, łączący polskie środowisko naukowe z sieciami naukowymi całego świata. PCSS prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe na terenie nowoczesnego kompleksu składającego się z centrum danych oraz obiektu laboratoryjno-biurowego – CBPIO. Nowoczesna na skalę globalną e-infrastruktura, wysoki poziom prac badawczo-rozwojowych i wiele wdrożeń wspierają budowanie gospodarki budowanej na wiedzy.

CYFRONET
CYFRONET

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH jest wyodrębnioną jednostką Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, charakteryzującą się wieloletnim doświadczeniem z dziedziny infrastruktur typu grid i cloud, zyskanym w trakcie realizacji projektów wielu krajowych i międzynarodowych. W ramach krajowego programu PLGrid, zainicjowanego przez CYFRONET, we współpracy z polskimi centrami KDM, dostarcza zasoby obliczeniowe oraz gridy dziedzinowe – zaawansowane środowiska badawcze na potrzeby różnych grup naukowców czy specyficznych problemów badawczych.

TASK
TASK

CI TASK, jednostka w ramach Politechniki Gdańskiej dysponuje jedynym w północnej Polsce Komputerem Dużej Mocy (KDM), udostępniając moc obliczeniową i oprogramowanie naukowo-badawcze dla całej społeczności Pomorza. Jest również jednym z pięciu tego typu centrów w kraju. CI TASK pełni kluczową rolę pośrednika pomiędzy światem nauki oraz współpracującego z nim świata przedsiębiorców a infrastrukturą obliczeniową dużej mocy. Jako część Politechniki Gdańskiej, współpracuje z ok. 400 jednostkami naukowymi na całym świecie.

WCSS
WCSS

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskej od 1995 r. pełni rolę partnera technologicznego dla nauki, edukacji i gospodarki. Głównymi zadaniami są: rozwój i utrzymanie infrastruktury obliczeniowej, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, rozwój i utrzymanie sieci metropolitalnej. Rozwiązania WCSS są wdrażane w celu zapewnienia najwyższej jakości usług obliczeniowych, składowania danych i podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury.

PCSS
NCBJ

Narodowe Centrum Badań Jądrowych powstało w efekcie włączenia Instytutu Energii Atomowej POLATOM do Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana. Centrum tworzy infrastrukturę informatyczną i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce oraz świadczy bogatą gamę usług badawczych i konstrukcyjnych dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki. Posiada najwyższą kategorię A+, przyznawaną w wyniku oceny polskich jednostek naukowych.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb
UE_EFRR_rgb