Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

Analityka Big Data

Wsparcie ekspertów

Emulacja obliczeń kwantowych

O projekcie

Głównym celem projektu PRACE-LAB2, jest dostarczenie specjalizowanych architektur komputerowych pod zastosowania związane z problematyką analityki dużych wolumenów danych, zastosowań wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, jak również symulacji obliczeń kwantowych. W obszarze gospodarki prace rozwojowe skupiają się na dostarczeniu nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowych usług, m.in. HPCaaS (HPC as a Service). Celem nadrzędnym jest poprawa pozycji na rynkach europejskich i światowych polskiej gospodarki poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań przy współpracy sektora prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, z sektorem nauki.

Infrastruktura

Realizacja projektu umożliwi lokalizację e-Infrastruktury w 2 geograficznie odległych miastach (Gdańsk, Poznań) oraz wykorzystanie wyników prac rozwojowych i wdrożenie ich we wszystkich pozostałych centrach KDM uczestniczących w projekcie. W okresie od 2020 do 2023r. zakłada się budowę 4 laboratoriów badawczych.

  • Laboratorium e-infrastruktury HPC
  • Laboratorium platform usługowych
  • Laboratorium usług obliczeniowych nowej generacji
  • Laboratorium analizy danych wielkoskalowych

Ze względu na dynamicznie rozbudowujące się spektrum środowisk uruchomieniowych wymaganych przez aplikacje obliczeniowe konieczne jest przejście od tradycyjnego dla HPC homogenicznego i statycznego rozwiązania w stronę dynamicznie tworzonych i zmieniających swój potencjał w trakcie działania środowisk. Systemy takie dynamicznie dostosowywać muszą ilość konsumowanych zasobów, tak aby maksymalnie efektywnie wykorzystywać dostępną pulę sprzętu bez uszczerbku dla wydajności przetwarzania odbywającego się w obrębie środowiska uruchomieniowego.

Laboratorium Platform Usługowych ma opracować koncepcję oraz dokonać wdrożenia platform, które będą zarządzane przez usługodawcę dając stabilne i gotowe środowisko do konkretnych zastosowań. Platformy te mają umożliwiać tworzenie oraz wdrażanie aplikacji oraz usług dla użytkowników końcowych lub innych zewnętrznych systemów. Zasoby e-infrastruktury mają być w tych platformach łatwo dostępne oraz dynamicznie przydzielane i przez to zwalniać twórców bądź operatorów aplikacji/usług końcowych z obowiązków administracyjnych związanych z infrastrukturą.

Celem laboratorium jest opracowanie koncepcji oraz wdrożenie i udostępnienie zestawu zaawansowanych, problemowo zorientowanych aplikacji oraz usług ukierunkowanych na obszary technologiczne o wysokim potencjale innowacyjności i zastosowań zarówno w nauce jak i gospodarce takich jak m.in uczenie maszynowe, obliczenia kwantowe czy bezpieczne rejestry transakcji. Wszystkie te obszary wymagają znacznych zasobów obliczeniowych oraz wsparcia w postaci problemowo zorientowanych usług i narzędzi dostępowych dopasowanych do wymagań użytkowników końcowych.

Laboratorium przetwarzania danych wielkoskalowych wymaga przygotowania systemu informatycznego, umożliwiającego: przechowywanie dużych ilości danych (serwery typu storage, macierze dyskowe), rozproszone przetwarzanie danych (serwery typu compute, sieć komputerowa o wysokiej przepustowości) oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych. Celem laboratorium jest wytworzenie i dostarczenie kompleksowego systemu przechowywania, przetwarzania, analizy i udostępniania danych wielkoskalowych, który będzie możliwie łatwy w użytkowaniu.

Usługi

W ramach projektu PRACE-LAB2 udostępniony zostanie szereg profesjonalnych usług dla edukacji oraz biznesu.

Przetwarzanie równoległe HPC

HPCaaS, GPUaaS

Emulacja obliczeń kwantowych

Analityka Big Data

Uczenie sieci neuronowych

Renderowanie wizualizacji

Wielkoskalowy transfer danych

Bazy danych w technologii Blockchain

Akceleratory w chmurze – IaaS

Konsultacja eksperta

Partnerzy

Projekt PRACE-LAB2 tworzy konsorcjum wysoce wykwalifikowanych jednostek naukowych z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie komputerów dużej mocy. Dzięki ogromnej wiedzy i wsparciu kompetentnego zespołu możliwe jest udostępnienie usług o wysokiej niezawodności. Dowiedz się więcej o partnerach projektu.

Aktualności