Pierwsza edycja PRACE-LAB Summit za nami!

W dniach 27-28 października 2022 roku odbyła się konferencja użytkowników usług oraz infrastruktur projektów PRACE-LAB, PRACE-LAB2 oraz KMDPRACE-LAB Summit.

Głównym celem konferencji była prezentacja osiągnięć naukowych zrealizowanych na infrastrukturach projektów, jak również z pomocą ich usług, w ramach uzyskanych grantów naukowych krajowych oraz międzynarodowych.

Była to również doskonała okazja do spotkania z osobami, które co dzień odpowiedzialne są za największe infrastruktury obliczeniowe oraz składowania danych w Polsce i wymiany doświadczeń związanych z pracą badawczą na zaawansowanych systemach.

Tematy prezentacji naukowych dotyczyły m.in.

  • Wpływu modelu transportu masy pomiędzy fazą ciekłą i gazową w rurkach kapilarnych w kontekście pracy pulsacyjnych rurek ciepła

Marcin Opalski, Przemysław Błasiak, Sławomir Pietrowicz, Politechnika Wrocławska

  • Wykorzystania modeli numerycznych w badaniach zjawisk burzowych,

Natalia Pilguj, Uniwersytet Wrocławski

  • Konwersji ciepła w energię elektryczną w urządzeniach typu Peltiera opartych o ferrofluidy. Obliczenia metodami chemii kwantowej i dynamiki klasycznej.

    Maciej Bobrowski, Politechnika Gdańska

  • Zastosowania zasobów superkomputerowych CI TASK w analizach numerycznych przepływów i hałasu,

Oskar Szulc, Aerodynamics Department, Institute of Fluid-Flow Machinery, Polska Akademia Nauk

Zwieńczeniem spotkania były warsztaty z metod sztucznej inteligencji wykorzystywanych w rozwiązaniach aplikacyjnych oraz analityki dużych ilości danych.

Cały program wydarzenia można znaleźć na stronie: https://prace-lab.pl/prace-lab-summit/spotkanie-uzytkownikow-prace-lab-summit/